Kontakt

Frågor angående LAN:et
Kontakta:

Johan Svahn och LAN-gruppen
Ansvarig lärare LAN-gruppen
E-post: event@gladahudikgymnasiet.se